Transformers

Transformator është një pajisje që përdor parimin e induksionit elektromagnetik për të ndryshuar tensionit AC.

Kërkoni sipas Nënkategorisë