resistors

Një rezistencë, e cila është një element aktual-kufizuar, ka një rezistencë të caktuar, zakonisht dy këmbët, që kufizon sasinë e rrjedh aktuale përmes degës në të cilën ajo është e lidhur.

Kërkoni sipas Nënkategorisë