Rele

Relay është një pajisje elektrike të kontrollit, i cili ka funksionin e izolimit.

Kërkoni sipas Nënkategorisë