Tregtisë, mbështjellje, gëlltitet

Induktiviteti: një pajisje që konverton energjinë elektrike në energji magnetike dhe dyqane atë.

Kërkoni sipas Nënkategorisë